Országos Ultreya 2015.

Gyertek!
Gyertek!
Szeptemberben várunk szeretettel az országos Ultreyára
Újra együtt
Újra együtt
Jó lesz újra együtt lenni! Sok jó ember, sok jó program!
Színes pompás
Színes pompás
... az emberi világ, ha Krisztusnak él!

/: Szentlélek, úgy kérünk , szállj le ránk, töltsd el a szívünk, életünk, hogy béke és áldás szálljon ránk, küldd el a Lelked, úgy kérünk, Istenünk. :/

Kegyelmeddel táplálsz, Istenünk, hozzád emeljük most mindnyájan a szívünk, reménységünk Belőled fakad, hogyha szívünk-lelkünk mindentől szabad. (Refr.)

Ajándékul Lelked küldted el, hogy ne önmagunknak, hanem annak éljünk,aki értünk életét adta. Mi is átadjuk most szívünk, mindenünk. (Refr.)

*

A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell.
A világnak kellesz te is, mivel, te Krisztushoz tartozol.
Emlékezz! Emlékezz, te Krisztushoz tartozol!

*

Gyönyörű vagy, én Uram, szívem mélyéből áldalak, szívem mélyéből áldalak.
R.: Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja…. Megigézted szívemet,  megérintetted bensőmet,  megérintetted bensőmet.
R.: Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja….
Táncot járva ámulok, megváltásomra gondolok, megváltásomra gondolok.
R.: Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja….
Lelked betölti életem, Benned ujjong, dalol szívem. Benned ujjong, dalol szívem.

*

R.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
Lelkem az Urat dicsérd, áldjad az Istenek Istenét!
Jósága végtelen él, irgalma megmarad örökké!
R.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
2. Minden szív áldjon Uram, magasztaljon Téged ég és föld! Beszéljék hatalmadat, zengjenek országod fényéről!
R.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
3. Nagyságod mérhetetlen, dicsőséged fönség, fényesség. Csodálva énekelem, félelmes tetteid erejét!


Te vagy az út,
az igazság, Te vagy az élet!R.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
Közel vagy mindenkihez, ki tiszta szívből Hozzád kiált!
Kérését teljesíted, megőrzöd azt, ki Téged imád!
R.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!
Minden nap dicsérem Őt, áldom az Urat, míg élek én!
Új dallal színe előtt, ujjongva hirdetem Szent Nevét! R.: Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Hozzád megyek, áldom neved, általad élek!
/:Megszabadítottál, kenyeret s bort adtál,
tested és véred táplál, hűséged éltet!:/

*

R.: Ave Maria, gratia plaena. Dominus Tecum, benedicta Tu.
Jézus nékünk adtál anyát, Ő kér és áld, ha szívünk fáj. Hála Jézus, hála Néked, mert van egy drága imánk!
R.: Ave Maria, gratia plaena…...
Térden állva hívunk Téged, ó vidd el álmunk Krisztus elé! Jézus anyja, hű Mária, ó add, hogy lássuk Fiad!   R.: Ave Maria, gratia plaena…...

*

Az Úr jósága, hogy még élünk a földön,
mert az Ő irgalma soha véget nem ér,
újjá éled reggelre, minden reggelre,
nagy a te hűséged ó, Uram, nagy a te hűséged!

*

Áldalak jó Uram, teljes szívemből,
hirdetem majd csodás tetteid és énekelek Rólad!
Áldalak jó Uram, teljes szívemből,
boldoggá tesz, hogy Hozzád tartozom, alleluja!

*

/:Élet van Tebenned, erő van Tebenned
remény van Tebenned ó Jézus:/

Így dicsérlek életemmel és áldalak minden erőmmel, az életemmel minden erőmmel,
csak benned van reménységem.
/: Élet van Tebenned, …           Benned.

Ne félj, mert megváltottalak, Neveden szólítottalak, Karjaimba zártalak!  Örökre enyém vagy.  (2x)
1. Viruló réteken át hűs forrás felé vezetlek.
Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok,
Karom feléd tárom, kiárad áldásom.
Nem rejtőzöm el, szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.
Ne félj, mert megváltottalak, …. (1x)
Nem taszítalak el, amikor vétkezel.
Irgalmat lelsz a szívemben. Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz, védlek, nyomodban lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel.
Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád!       Ne félj, mert megváltottalak, …. (2x)

*

R.: /: Énekelj az Úrnak új éneket, Énekelj az Úrnak egész föld. :/
Énekelj az Úrnak, áldjad nagy nevét,
Hirdesd napról-napra az ő dicsőségét.
R.: /: Énekelj az Úrnak új éneket
Ékesség és fenség van Ő előtte.
Tisztesség és méltóság az Ő szent helyén.
R.: /: Énekelj az Úrnak új éneket
Ujjongjon az ég, örvendjen a föld!
Harsogjon a tenger és minden benne élő!                   

 R.: /:Énekelj az Úrnak új éneket

*


*
R: Mária, Mária szép virágszál, Mária szikrázó nap!Szeplőtlen fogantatott ártatlan lány,
könyörögj érettünk, Anyánk.

Mária, Mária szép virágszál, Mária szikrázó nap!
Védelmezz Magyarok Nagyasszonya,
Imádkozz érettünk Anyánk!

Nézd önzésünk mély, sötét börtönbe zár,
a hűtlenség kígyója szívünkre vár,
erőtlen gyermeked hozzád kiált:
Ne hagyj el, jöjj, segíts már.                                              R: Mária, Mária szép virágszál……
 A szeretet hűsége szívedben ég,
mint hajnali verőfény oly tiszta szép,
Lánglelked tűzjelét ragyogtasd ránk;
utunkon előttünk járj!                                                       R: Mária, Mária szép virágszál……

/: Néked hódolok, Jézus dicső Király. :/
/: Ujjongj, dalolj szívem, és imádjad Őt! :/

*

Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyúljon bennünk, szeretet töltsön el minket, add ezt nekünk Urunk!
Hadd legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egyek Benned, lobbantsa lángra szívünket szereteted!

*

/: Teremts bennem tiszta szívet ó Uram,
az erős lelket újítsd meg bennem.:/

Ne vess el engem a Te orcád elől,
Szentlelked ne vond meg tőlem!
Támogass az engedelmesség lelkével,
szabadításod örömét add nekem.

*

/: Mert Te, Uram, fenséges vagy a földön,
és felmagasztaltattál minden isten fölött. :/
/: Imádunk Téged, imádunk Téged,
imádunk Téged ó, Urunk!:/

*

Indulj és menj hirdesd szavam, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz,
meddig hallgassam még én.
R.: /: Küldelek én, s megáldlak én,
csak menj és hirdesd szavam!:/

Tüzessé teszem ajkaidat, gyémánttá homlokodat.
Népemnek őrévé rendellek én, Lelkemet adom melléd.  R.: /: Küldelek én, s megáldlak én…

Powered by GridGuyz